Poznaliśmy wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Sektorze Turystyki.

Podczas konferencji z organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w krakowskim hotelu Kossak zespół badawczy Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Sektora Turystyki. Głównym celem projektu było opracowanie bilansu kompetencji dla sektora […]

Poznaj wyniki badań BKL dla sektora turystyki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na spotkanie prezentujące wyniki pierwszej edycji badania branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyki. Spotkanie odbędzie się 27 marca o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w […]

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 4/2019

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. […]

Spotkanie Rady w Ministerstwie Sportu i Turystyki

SPOTKANIE RADY W MINISTERWIE SPORTU I TURYSYKI Dnia 10 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie przedstawicieli Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka z Kierownictwem Departamentu Turystyki MSiT – Ewą Pawlak Lewandowską […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odbędzie się w Gdańsku, we współpracy i poprzedzając uznaną w branży konferencję NOWE TRENDY W TURYSTYCE,organizowaną przez Gdańską Organizację Turystyczną. GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest spotkaniem naukowo-branżowym ugruntowanym  w tradycji polskiego biznesu turystycznego. Jest platformą integracji środowisk naukowych, […]

Spotkania w Opolu, Krakowie i Katowicach – aktywna końcówka roku Rady

Końcówka 2018 roku była dla Rady czasem bardzo intensywnych działań, szczególnie w obszarze upowszechniania edukacji oraz promocji dotychczasowej aktywności Rady. Spotkania z szerokim gronem interesariuszy – przedsiębiorcami i administracją sektora turystyki, odbywały się zarówno w […]

Zapraszamy na TOUR SALON Blog Meeting

W dniach 1-3 lutego 2019, odbędzie się 30. jubileuszowa edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, a podczas niej TOUR SALON  Blog Meeting. Patronat nad wydarzeniem obiął Zwiazek Pracodawców Turystyki Lewiatan. TOUR SALON Blog Meeting to wydarzenie powstałe w oparciu o trendy i potrzeby marketingowe w […]