Doradcy regionalni Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W ramach działań Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) prowadzonych na rzecz rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstała ogólnopolska sieć doradców regionalnych – promotorów rozwoju ZSK. W każdym województwie działa dwuosobowy zespół pracowników. Aktualna lista kontaktów znajduje się […]

Kompetencje dla sektorów – zgłoś się na szkolenia!

Wystartował projekt podnoszenia kompetencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej. Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w […]

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

27 marca, podczas spotkania w krakowskim hotelu Nowotel Na początek zebrani zapoznali się z informacją na temat wyników badania dotyczącego barier współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz możliwościami wykorzystania badań […]

Poznaliśmy wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Sektorze Turystyki.

Podczas konferencji z organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w krakowskim hotelu Kossak zespół badawczy Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Sektora Turystyki. Głównym celem projektu było opracowanie bilansu kompetencji dla sektora […]

Poznaj wyniki badań BKL dla sektora turystyki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na spotkanie prezentujące wyniki pierwszej edycji badania branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyki. Spotkanie odbędzie się 27 marca o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w […]

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 4/2019

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. […]

Spotkanie Rady w Ministerstwie Sportu i Turystyki

SPOTKANIE RADY W MINISTERWIE SPORTU I TURYSYKI Dnia 10 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie przedstawicieli Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka z Kierownictwem Departamentu Turystyki MSiT – Ewą Pawlak Lewandowską […]