Za nami kolejne posiedzenie Rady

4 czerwca, przy okazji odbywającej się w Bydgoszczy konferencji „Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń” odbyło się otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.  W spotkaniu oprócz członków Rady […]

Doradcy regionalni Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W ramach działań Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) prowadzonych na rzecz rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstała ogólnopolska sieć doradców regionalnych – promotorów rozwoju ZSK. W każdym województwie działa dwuosobowy zespół pracowników. Aktualna lista kontaktów znajduje się […]

Kompetencje dla sektorów – zgłoś się na szkolenia!

Wystartował projekt podnoszenia kompetencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej. Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w […]

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

27 marca, podczas spotkania w krakowskim hotelu Nowotel Na początek zebrani zapoznali się z informacją na temat wyników badania dotyczącego barier współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz możliwościami wykorzystania badań […]