Władze związku

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Chechlińska – Przewodnicząca
Marek Migdal – członek
Artur Matyjaszczyk – członek
Włodzimierz Kolat – członek
Zarząd:

Jan Korsak – Prezes
Józef Ratajski – Wiceprezes
Andrzej Szymański – członek