Władze związku

Rada Nadzorcza:

Urszula Potęga – Przewodnicząca
Dariusz Jakubiak – członek
Piotr Paweł Kałwa – członek
Tadeusz Saruj – członek
Włodzimierz Kolat – członek
Zarząd:

Małgorzata Chechlińska – Prezes
Artur Matiaszczyk – Wiceprezes
Józef Ratajski – Wiceprezes