//Kompetencje dla sektorów – zgłoś się na szkolenia!

Kompetencje dla sektorów – zgłoś się na szkolenia!


Wystartował projekt podnoszenia kompetencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej.

Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Finansowanie może zostać przeznaczone na usługi szkoleniowe, doradcze oraz studia dyplomowe. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Przedsiębiorstwo może otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz