Pilotażowe wdrożenie Ramy Kwalifikacji oraz prezentacja Raportów na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi

Tym razem Otwarte posiedzenie Rady połączono z udziałem w Seminarium  zorganizowanym przez  Szkołę Główną Handlową  w Warszawie.

Podczas posiedzenia dokonano prezentacji wyników pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i organizacji turystyki.
Do udziału w pilotażowym programie zgłosiły się cztery podmioty:
1. Hotel Warszawa w Augustowie
2. Hotel Gromada w Warszawie
3. Almatour Katowice
4. Travel Time z Częstochowy

Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczące barier we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branż : hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji turystyki.