//Warsztaty Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka podczas Kongresu Turystyki Polskiej

Warsztaty Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka podczas Kongresu Turystyki Polskiej

Już po raz piąty Izba Turystyki RP zaprosiła przedstawicieli branży na Kongres Turystyki Polskiej Tym razem tytułem imprezy była „Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”.

Podczas imprezy obył się warsztat zamknięty dla członków ITRP: „Zintegrowany system kwalifikacji – działania sektorowej rady ds. kompetencji w turystyce”, który poprowadzili Józef Ratajski, Małgorzata Rafał.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też wyniki badań prowadzonych przez Sektora Radę ds. Kompetencji Turystyka, których przegląd i omówienie dokonał Tadeusz Burzyński – Vice przewodniczący Rady