Za nami kolejne posiedzenie Rady

4 czerwca, przy okazji odbywającej się w Bydgoszczy konferencji „Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń” odbyło się otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.  W spotkaniu oprócz członków Rady […]

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

27 marca, podczas spotkania w krakowskim hotelu Nowotel Na początek zebrani zapoznali się z informacją na temat wyników badania dotyczącego barier współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz możliwościami wykorzystania badań […]

Poznaliśmy wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Sektorze Turystyki.

Podczas konferencji z organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w krakowskim hotelu Kossak zespół badawczy Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Sektora Turystyki. Głównym celem projektu było opracowanie bilansu kompetencji dla sektora […]

Spotkania w Opolu, Krakowie i Katowicach – aktywna końcówka roku Rady

Końcówka 2018 roku była dla Rady czasem bardzo intensywnych działań, szczególnie w obszarze upowszechniania edukacji oraz promocji dotychczasowej aktywności Rady. Spotkania z szerokim gronem interesariuszy – przedsiębiorcami i administracją sektora turystyki, odbywały się zarówno w […]