Poznaliśmy najnowsze wyniki bandń Bilans Lapitału Ludzkiego

Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. potwierdzają, że aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi czynnikami stymulującymi pracowników do rozwijania swoich kompetencji. Swoje kompetencje zawodowe i niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą w…

Jak łączyć biznes i edukację? – uroczystość wręczenia…

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: Jak zbliżyć biznes i edukację? Pracownik przyszłości według światowych trendów będzie kilka razy…

Za nami kolejne posiedzenie Rady

4 czerwca, przy okazji odbywającej się w Bydgoszczy konferencji „Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń” odbyło się otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.  W spotkaniu oprócz członków Rady…

Zmiany we władzach Związku Pracodawców Turystyki ! Jen…

26 kwietnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Związku  Pracodawców Turystyki LEWIATAN.  Małgorzata Chechlińska - ustępująca Prezes Małgorzata Chechlińska - przedstawiła sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działalności związku podkreślając jego dobrą …

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji GREMIUM EKSPERTÓW…

IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odbędzie się w Gdańsku, we współpracy i poprzedzając uznaną w branży konferencję NOWE TRENDY W TURYSTYCE,organizowaną przez Gdańską Organizację Turystyczną.GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest spotkaniem naukowo-branżowym ugruntowanym  w tradycji polskiego biznesu turystycznego. Jest platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych…