Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystykama zaszczyt zaprosić na Spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bud. C sala 2B (al. Niepodległości 128…

Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań - w pierwszej kolejności - Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze…

12 grudnia 2019: spotkanie z branżą oraz kolejne…

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka zaprasza na spotkanie z branżą turystyczną poświęcone prezentacji wyników: Pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i branży organizacji turystyki;Badań dotyczących barier we współpracy szkół…

Za nami konferencja „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK…

Zaprezentowaniu oraz wymianie doświadczeń - zarówno tych polskich jak i europejskich - w kształceniu zgodnym z oczekiwaniami rynku pracy oraz tworzeniem nowych kompetencji poświęcone była kolejna konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Turystyka.…