Konsultacje Rady z organizacjami branżowymi w Szkole Głównej…

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Tym razem do siedziby Szkoły Głównej Handlowej zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego samorządu gospodarczego oraz organizacji branżowych skupiających firmy turystyczne. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele…

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Rady na SGH

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystykama zaszczyt zaprosić na Spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bud. C sala 2B (al. Niepodległości 128…

Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań - w pierwszej kolejności - Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze…

12 grudnia 2019: spotkanie z branżą oraz kolejne…

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka zaprasza na spotkanie z branżą turystyczną poświęcone prezentacji wyników: Pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i branży organizacji turystyki;Badań dotyczących barier we współpracy szkół…

Za nami konferencja „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK…

Zaprezentowaniu oraz wymianie doświadczeń - zarówno tych polskich jak i europejskich - w kształceniu zgodnym z oczekiwaniami rynku pracy oraz tworzeniem nowych kompetencji poświęcone była kolejna konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Turystyka.…