Potrzeby szkoleniowe sektora – podsumowanie rekomendacji Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań – w pierwszej kolejności – Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze […]

12 grudnia 2019: spotkanie z branżą oraz kolejne posiedzenie Rady

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka zaprasza na spotkanie z branżą turystyczną poświęcone prezentacji wyników: Pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i branży organizacji turystyki; Badań dotyczących barier we współpracy […]