Nowi członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

Miło nam poinformować, że do składu Rady dokooptowane zostały kolejne trzy osoby. Są to: Krzysztof Grządziel, Stanisław Gawroński oraz Jerzy Czapla. Dwaj pierwsi dołączą do zespołu ds. hotelarstwo Pan czapla swoim doświadczeniem wzmocni zespół ds. […]

Zapraszamy na prezentację Rady podczas targów World Travel Show

Jak co roku podczas targów World Travel Show odbędą się konsultacje z branżą Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka pt.  Sektorowa Rada Kompetencji Turystyki zadani w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji- wsparcie przedsiębiorstw w szkoleniu kadr dla […]

Poznaliśmy najnowsze wyniki bandń Bilans Lapitału Ludzkiego

Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. potwierdzają, że aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi czynnikami stymulującymi pracowników do rozwijania swoich kompetencji. Swoje kompetencje zawodowe i niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą w […]

27.09.2019 zapraszamy na kolejne seminarium Rady

Zapraszamy na seminarium: “Bariery we współpracy szkół średnich kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych. Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Turystyki”organizowane wspólnie przez Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka oraz Szkołę Główną Handlową w w Warszawie […]

Konkurs „Pracodawca jura” – wydłużony termin składania wniosków

Uprzejmie informuję, że podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie Pracodawca Jutra do 4 września br. Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem […]